تبلیغات
خواب های جالب من - تعبیر خواب

خواب های جالب من

تعبیرخوابهای خودمان،ارسال خوابهای جالب شما !!،خودمان خوابهای خود را تعبیر نماییم..

نکاتی درباره تعبیر خواب

1_ رؤیای انسان در درجه اوّل حکم اطلاع رسانی و آگاهی بخشی را دارد که این شامل دو قسم از خوابها می گردد.(رؤیای صادقانه و نمادین)که در سه مقطع گذشته و حال و آینده خواب بیننده دیده است.


2_ رویای انسان به سه دسته تقسیم می گردد:

الف) صادقانه
ب) نمادین
ج) کاذبه

3_ اطلاعاتی که در خواب به بیننده داده می شود دارای پنج محور زیر است:

الف) فقط مربوط به شخص خواب بیننده است.

ب) مرتبط به شخص یا اشخاص حاضر در خواب می باشد.

ج) بین شخص بیننده و شخص یا اشخاص حاظر در خواب باشد.

د) به هیچ یک از موضوعات پیشین مرتبط نباشد.

ه) به موضوع یا شخص یا جمعی که در خواب حاضر نیستند مرتبط می گردد.

4_ از لحاظ منفی یا مثبت یا خنثی بودن دارای پیامی گویا باشد.

5_ فاکتور زمان در رؤیای صادقانه و نمادین بر محور عدد مقدّس هفت استوار است گاهی حکمت و مصلحت خداوند تعبیر آن را به زمان دیگری موکول می نماید،لذا بعد از اینکه از خواب بیدار می شوید از یک ثانیه ،یک دقیقه،یک ساعت،یک روز،یک هفته،یک ماه،یک سال منتظر تعبیر آن باشید و لازم است بدانید هر انسانی که دارای زبانی صادق و قلبی پاک باشد زمان تعبیر خواب او در بیداری به حداقل می رسد.مگر آنکه خواست خداوند نباشد.

منبع " sootak.ir "

www.aramgroup.ir


نوشته شده در یکشنبه 10 دی 1396 ساعت 11:16 ق.ظ توسط حمیدرضا مستعار نظرات |


Design By : Pichak